گل سرخ را
که بوسیدی
به نسیمش بسپاز
گل سرخ‌ها دلخور نمی‌شوند
فقط از شرم
گونه‌های‌شان گل می‌اندازد.

✍️🏻 میترا جاجرمی