در این پست، شعرهای معمولی و روزمره را قرار می‌دهم. با این نوع شعر در دوره‌ی «وقت نویسنده» آشنا شدم. این نوع شعرها، شعر روزمره‌ی زندگی ما هستند و کارشان ضبط وقایع معمولی روزمره است.

۱۴۰۲/۱/۲۲

 به ساعت نگاه می‌کنم
باید مقاله‌ای بنویسم
پست اینستاگرام را آماده کنم
اتاقم را مرتب کنم
اما سردرد امانم نمی‌دهد

خواب دیشب را به‌یاد می‌آورم
او
حتا در خواب هم
از من فرار می‌کند


۱۴۰۲/۱/۲۳

امروز
بعد از مدت‌ها
موهایم را رنگ کردم
به تارهای سفید بین موهایم
که هر روز بیشتر می‌شوند
خیره شدم

خدا را شکر کردم
که رنگ مو اختراع شده
وگرنه الان
پیرزنی
با موهای سفید بلند بودم